Είμαστε μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση!

Η ιδέα για το kookoonari πρωτοεμφανίστηκε το 2016, όταν μια ομάδα μεταπτυχιακών –τότε– φοιτητριών άρχισε να σκέφτεται το μέλλον.  Σταδιακά η ιδέα για το kookoonari ωρίμασε, παίρνοντας συγκεκριμένη μορφή. Κι έτσι το 2019, η Μαρία Στρούμπα σχεδίασε και συντόνισε ένα project με το όνομα kookoonari, στόχος του οποίου ήταν η δημιουργία του 1ου Zero Waste νηπιαγωγείου στην Ελλάδα. Μαζί με τη Σοφία Πετρίδου υλοποίησαν μια πολύμηνη εκπαιδευτική παρέμβαση στο 10ο νηπιαγωγείο Κομοτηνής, έχοντας και την υποστήριξη του προγράμματος “START – Create Cultural Change”. Έκτοτε, το project kookoonari συνέχισε να μεγαλώνει και να επισκέπτεται κι άλλα σχολεία, φεστιβάλ και διάφορους τόπους. Το 2022 η ομάδα ξανασυγκεντρώθηκε και όλες μαζί πια (η Μαρία, η Σοφία, η Βικτώρια, η Τάνια και η Άρτεμις) ίδρυσαν μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας (Κοιν.Σ.Επ.) για να εμπνεύσουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να γίνουν “kookoonari”!

Η επιλογή ίδρυσης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και όχι μιας επιχείρησης οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής δεν ήταν τυχαία, καθώς πιστεύουμε στις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και στις συλλογικές προσπάθειες για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο παρόν και μέλλον. Στην Κ.ΑΛ.Ο. εντάσσονται εγχειρήματα που δίνουν έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην δημιουργία κοινών αγαθών και στην αυτοδιεύθυνση μέσα από οριζόντιες διαδικασίες, τα οποία αποτελούν γνώμονα στη λειτουργία μας.

Πυξίδα μας οι διεθνείς συνεταιριστικές αξίες όπως αυτές της άμεσης δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης. Για τους λόγους αυτούς μεγάλη σημασία δίνεται τόσο στη δικτύωση με άλλες πρωτοβουλίες και κοινότητες που μοιράζονται αυτές τις αρχές, όσο και στην υποστήριξη άλλων εγχειρημάτων που εργάζονται προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Στόχος της Κοιν.Σ.Επ. είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία των συνθηκών εργασίας εκείνων που προωθούν την εξέλιξη και ανάπτυξη του κάθε μέλους ξεχωριστά αλλά και ολόκληρου του εγχειρήματος σε ποικίλους τομείς. Επιπλέον, σε όλες τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού κριτήριο μας αποτελεί η προστασία και όχι η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Όπως κάθε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, έτσι και το kookoonari, διοικείται και ελέγχεται από τα ίδια τα μέλη του. Είμαστε όλες ισότιμα μέλη και συμμετέχουμε στις συλλογικές αποφάσεις οι οποίες παίρνονται αμεσοδημοκρατικά μέσα από τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις μας, με μία ψήφο ανά μέλος όσες και αν είναι οι συνεταιριστικές μερίδες του κάθε μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης και λειτουργεί με βάση αυτές, το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας. Επιπλέον όλα τα μέλη του kookoonari έχουμε ενεργό συμμετοχή τόσο στις γενικές συνελεύσεις, όσο και στις διάφορες ομάδες εργασίας, επιτροπές και γενικά στις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ..

Τέλος, δεν υπάρχει κάποιο αποκλειστικό μέλος που να επωφελείται των κερδών που μπορεί να προκύπτουν τις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. Αντίθετα όταν υπάρχουν κέρδη, ένα μικρό ποσοστό διανέμεται στις εργαζόμενες και το υπόλοιπο επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από δράσεις της Κοιν.Σ.Επ. προς όφελος των πολιτών.