Άρτεμις Καρμπά

Στην Άρτεμις αρέσουν πολύ τα παραμύθια, οι λύκοι και οι κόκκινες μύτες. Αναζητώντας διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, συμμετέχει κατά καιρούς σε θεατρικές ομάδες, ομάδες δημιουργικής γραφής και εργαστήρια για την τέχνη του θεατρικού κλόουν. Είναι νηπιαγωγός με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Α.Π.Θ.). Οι μεταπτυχιακές σπουδές της ήταν μία πολύτιμη εμπειρία μάθησης και ανακάλυψης. Εκεί γεννήθηκε το μεγάλο της ενδιαφέρον για τη σύνδεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την δυναμική των ομάδων και τη βιωματική μάθηση, με τα οποία ασχολήθηκε και στη διπλωματική της έρευνα. Επιπλέον, από το 2016 εκπαιδεύεται στη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση των ομάδων με τη μέθοδο της Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας (NDI).

Στα πλαίσια αυτά, δημιούργησε ένα project για την υποστήριξη και επιμόρφωση εκπαιδευτικών (share-call), σχεδίασε περιβαλλοντικά προγράμματα για σχολεία, ενώ εργάζεται ως νηπιαγωγός. Έγινε “kookoonari” καθώς πιστεύει ότι η βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει τη σχέση μας με τους άλλους, τον εαυτό μας και τον κόσμο!